Dansk Institut for Psykoterapi

Om DIPSU

Instituttet er grundlagt 1985 af psykoterapeuterne Lone Valentin Steffensen og Christian Valentin Steffensen. - DIPSU af 1985.

DIPSU - varemærke; Rummet omkring psykoterapi, coaching, recovery og udviklingsprocesser, garanteres fuld diskretion og tavshedspligt, ligesom der arbejdes respektfuldt ift. personlige grænser og integritet.

Træning, kompetenceudvikling, terapi og efteruddannelse på Dansk Institut for Psykoterapi, har det klare overordnet formål at hæve sin livsenergi og sit nærvær ind i engagementet i arbejdsliv, eget liv og sine relationer og derved udvide sin valgfrihed og sit ansvar. Skabe og tage ansvar for at gøre sit allerbedste for et godt, meningsfuldt- og tilfredsstillende liv. For sig selv - for sin familie og for sit samfund. I den nævnte rækkefølge!

Logo for virksomheden illustrerer kernen, åbningen og udfoldelsen.
3 dynamiske organismiske lag - alle ligestillet, i fokus og udvikling.

Kontor & Konsultation / Odsherred: Enkesædet - Skaverupvej 16, 4572 Nr. Asmindrup
Konsultation / København: Christianshavn, Strandgade,1401 København K.
Konsultation/coaching on whels: Christian Valentin kommer efter aftale til andre landsdele eller til udlandet - dvs. både mulighed for hjemmekonsultation og tilrettelæggelse af forløb via vores mobile konsultation og walk and work. VIP er velkommen - diskret og professionelt..

Ekstern leverandør til:
Virksomheder og forsikringsselskaber.
Opholdsteder for børn og unge.
Behandlingsinstutioner for. alkohol- og stofmisbrug.
Kommunernes Børne- og Familie Centre.
Offentlige som private krisecentre.

Dansk Institut for Psykoterapi tilbyder også i 2019 eksklusive individuel psykoterapi- og selvudviklingsforløb med fokus på dybere eksistentielle kerneproblematikker, traumer og behandling af stress. Ungeproblematikker - og teenagerfamilier. Misbrug af hash, kokain mv.

Par som familier er også meget velkommen - evt. med henvisning.

Uddannelse af Psykoterapeuter i Integrativ Psykoterapi

Instituttet optager ikke flere studerende i 3 og 4 årige gruppetræninger. Alle grupper i Danmark og på Færøerne er afsluttet marts 2012.

2019 - 2020 Executive uddannelse – coach – ledelse – Human Resource-faget – terapeut.

1 til 1 forløb/uddannelse.
Minimum ½ år af gangen.
“Custumdesign” – dvs. eksklusivt og præcist til din “professionelle som personlige vej” – med Christian Valentin Steffensen som træner/coach/facilitator.
Der vil efter behov, være gæstetrænere med på denne udviklingsrejse.

Historien - hvor og hvornår?:
1984 - 1994 - efteruddanelse af især sundhedspersonale i sygehusvæsenet - ½ årige grupper med personlig- og faglig udvikling. Psykoterapeutisk konsultation ongoing fra 1982.
Instituttet skaber de fysiske rammer for flere andre institutter i DK på Sophienholm Gods i Tølløse - " Kursusgården Sophienholm".
I årene 1994-2012 var hovedfokus de 4 årige Integrative psykoterapeutuddannelser.
DIPSU - Institut har været central aktiv deltagende ind i udviklingen og modningen af psykoterapien og kropterapien i Danmark og Færøerne.
Fra 2008-2012, blev de 2 sidste uddannelseshold uddannet på Færøerne. En fantastisk sidste finale i intensitet, oplevelser og faglighed på Færøerne.

Sophienholm Gods / Avlsgården og Jagthuset - Midtsjælland 1982-2006

Gudhjem 1989-2000 Bokul - Bornholm

Tordenskjoldsgaard / Strandgade 2000-2017 Christianshavn - København

Enkesædet 2005-2020 Herredet i Nordvest-Sjælland

Tyskland 2008-2015 Berlin/ Charlottenburg

Frankrig 2009-2016 Cahors

Færøerne 2008-2012........ Udflytning ifm. Uddannelse af 1. Færøske psykoterapeuter

Lyø 2010........Sydfynske øhav - ½ times med færgen fra Fåborg.
Under etablering, 5 længet fredet gård - Core Recovery / Retreat / Coaching

Færøerne 2019 - Torshavn - Opstart af 1:1 uddannelser og Holotropic Breathwork