Dansk Institut for Psykoterapi

 

Velkommen

Hjørnestenene i instituttets integrative og faglige orientering og praksis er; Gestaltterapi, Kunstterapi, Kropsterapi og Jungs dybdepsykologi, fødslens psykologi/dynamik via Holotropic Breathwork og den Transpersonlige psykologi.

Instituttet blev etableret i 1985 på Sophienholm Gods i Tølløse på Sjælland/DK.

Vi er specialister i kropsorienteret psykoterapi, coaching, recoveryprocesseer og supervision.

Enkesædet i Odsherred er Instituttet's hovedbase og kursusejendom siden 2006.
Stedet er opbygget og indrettet specielt med det formål at skabe de bedste rammer for konsultationer, recoveryprocesser og forskellige kurser indenfor personlig udvikling og læring. Læs mere om Instituttets / vores historie.

Essensen i vores terapeutiske tilgang er indeholdt i dynamikken i "Real Human Resources", menneskets frihed, væren, valg og ansvarlighed - overfor sig selv og sin omverden. Vi har fokus på kontakt og nærvær - indadtil som udadtil - balancekunsten trænes og udforskes.

Metoderne for instituttet er fænomenologisk, kropsorienteret, helhedsorienteret, erfaringsbaseret og oplevelsesorienteret.

“ Det intuitive sind er en hellig gave,
   Og det rationelle sind er en trofast tjener.
   Vi har skabt et samfund, der hylder tjeneren og har glemt gaven .”
                     
          Albert Einstein, fysiker.