Dansk Institut for Psykoterapi

Christian Valentin Steffensen

Specialist i Psykoterapi, coaching og Supervision.

Christian (F. 1952) er uddannet  indenfor den erfarings-, oplevelses- og evidensbaserede psykologi og psykologiens konkrete anvendelighed - en professionel uddannelsesrejse der tog sin meget faglige begyndelse i 1976 og frem til i dag.

København Universitet - Uafsluttet Hovedfag Dansk * 1978
Professionsbachelor Psykomotorisk terapeut / Afspændings- og bevægelsespædagog *1982
De terapeutiske uddannelser og eksamerne har både været i Danmark og i udlandet.
Exam. Gestaltterapeut *1985
Exam. Kropterapeut *1985
Exam. Facilitator for Holotropic Breathwork International * GGT Certificeret 1997
Forskellige træninger og uddannelser med f.eks. Reki, meditation og mindfulness
Nada akupunktør

* Frivilligt arbejde i 70'erne indenfor mandebevægelsens rådgivning - dvs. Manderådgivningen på Christianshavn / København.

Faglige- og personlige interesseområder: livsglæde, kreativitet, arbejdslivskvalitet, arbejdsmiljø, kommunikation og kontakt, manden og kvinden ude og hjemme, kærlighed og venskab, familie- og arbejdsliv, livskunst og livsenergi, frihedstilstande og kreativitet, ansvar og handlekraft, konflikter og sameksistens, menneskelige ressourcer på godt og "ondt", skyggen, det gode, det onde - sundhed & sygdom, samfundet lokalt og internationalt.
Dynamik, energi og mening er centrale kerneinteresseområder for Christian, ligesom fortsat at bidrage til forskningen og fremme af Real Human Resources Dynamics.

Christian har siden 1982 primært beskæftiget sig  med undervisning, supervision, coaching og uddannelse i menneskelige kompetencer via egne selvstændige virksomheder - og gennemført 1000vis af professionelle 1 til 1 sessions og 100vis af gruppesessions med personlig- og faglig udvikling som omdrejningspunkt..

Uddannet ca. 100 krop-psykoterapeuter i ind og udland og har sammen med kollega og partner Lone Valentin Steffensen, samt opbygget og drevet 3 kursus- og uddannelsescentre fra 1984 - 2021.

Har i 1980'erne været bl.a. ansat som psykoterapeut / kropterapeut på ungdomspsyk GRANHUS, ANS og været klinikchef på en forskningsklinik for arbejdslivskvalitet omkring år 2000. Forskellige vikariater - f.eks. børnepsyk. Nordvang.
Arbejdet indenfor børneområdet og ældreområdet i 70'erne.
Supervisor og Psykoterapeut for Holbæk kommunen's unge og plejefamilier / Fuldtidsstilling.

Christian er gift med Lone -1984, 2 voksne børn, 3 børnebørn.

*

Speciale for Christian er "The Breakdown - is the way to the Breakthrough" og " After the Ecstasy, the Laundry" - dvs sparring og personlig udvikling for de ledere og chefer, kunstnere og kreative, mænd og kvinder der topper eller er fastlåst i karrieren.
Et eksklusivt og intensivt terapeutisk rum jeg/vi går 100% ind i - og som vi sammen altid når i mål med.
Et nyt værenssted findes og opbygges i sin helse og psyke.
En nyorientering og måske en ny livskurs findes frem!
Altid følsomt, livsvigtigt og kompliceret.
Du / I er velkommen :-)

Tlf: +45 40686015
Mail: cvs@dipsu.dk

”Ved lidelsens udspring er et lille hjerte bange for at være her, bange for at have tillid til forvandlingens flod, for at give slip ind i denne foranderlige verden. Det lille uåbnede hjerte griber Efter og begærer og kæmper for at kontrollere hvad der ikke kan forudsiges eller ejes. Men vi ved aldrig hvad der vil ske. Med visdom kan vi tillade Denne ikke-viden at blive En slags tillid” Jack Kornfield

Meningen og mening med menneskets vej og retning...her er nogle vigtige kommentare og bud....? Viktor E Frankl · Psychiatrist, neurologist, author says this....

Homo ludens - Det Legende og Skabende Menneske ***** homo ludens, (lat. 'det legende menneske'), begreb indført af den hollandske kulturhistoriker Johan Huizinga i bogen Homo Ludens fra 1938.
Johan Huizinga mener, at centrale kulturfænomener har deres rod i  legen. Sprog, digtning, teater etc. er gennemsyret af leg. Også  myten, hvor mennesket anskueliggør tilværelsen billedligt, og  kulten med dens offerhandlinger og ceremonier, der skal sikre menneskets overlevelse, er nært forbundet med leg.
I myten og kulten har kulturlivets store drivkræfter deres oprindelse; derfor er leg et centralt begreb til forståelse af menneskelige forhold og indretningen af samfundslivet.