Dansk Institut for Psykoterapi

Workshops og uddannelse Christian Valentin Steffensen

Ny uddannelse / din uddannelse - 2019.

  
Uddannelsesforløb – 1 til 1  >
Coach – (selv)Ledelse – Human Resource-faget – Psykoterapeut?
“Customdesignet” uddannelse – dvs. eksklusivt og præcist planlagt til din “professionelle som personlige vej” – med undertegnede som din træner/coach/facilitator – en ny type “mesterlære”.
Der vil efter behov og aktualitet, være gæstetrænere med på denne uddannelsesrejse.
Der anvises litteratur, der udarbejdes opgaver undervejs.
Uddannelsesrejsen, afsluttes med et ritus og din “opgave”. Diplom / vidnesbyrd gives.

Forudsætning for aftale om “uddannelse” og “Mesterlære” med undertegnede som træner, er at man oprindelig er indstillet på at trænge dybere ind i sin kerne som menneske og stræbe på at elske mere (af livet).  D.v.s. at “man” ønsker at forstå mere om sine længsler/smerter/dæmoner og man ønsker at håndtere/acceptere disse længsler/smerter/dæmoner.
Vi vil dermed bl.a. arbejde med det som forhindrer/blokerer/forstyrrer din mindfulness. Fordi uden din åbne, livgivende mindfulness/tilstedeværelse og din åbne awareness/tilstedeværelse, ingen +udvikling for dig eller der hvor du skal fungere i din virksomhed/din virkelighed.
Du vil igennem uddannelsesforløbet lære effektivt at kunne skaffe dig de nødvendige mentale, fysiske og mentale ressourcer, du har brug for til din karriere som dit liv i øvrigt.
Sprog, konfliktløsning og kommunikation er centrale naturlige læringsområder.
Flere ½ års eller 1 årsperioder kan sammenlægges til præcist din uddannelsespakke.
Kandidaterne til 1:1 uddannelsesforløb kan f.eks. være ledere, selvstændige, kreative chefer og kunstnere.
Kandidaterne kan også være de som ønsker kompetencer til erhvervet som coach, proceskonsulent, psykoterapeut ect.
Endelig er der de kandidat-typer, som ikke er nævnt her :-)

Aftale om 1 : 1 uddannelsesforløb i 2019/2020 - starter med du tager personlig kontakt med undertegnede på telefon eller mail. Detaljerne om din træning/uddannelses indhold og kvaliteter, sammensættes efter dine ønsker - og vi udfærdiger sammen et dokument for aftalen og dennes realisation.

*****************************************************************************************************

Personlig- & faglig udvikling – “Sprog, relationer & kontaktkompetencer”.
Gruppen er på max 8 deltagere og minimum på 4 deltagere og afvikles på jeres virksomhed, et af vore steder eller på selvvalgt location.
Minimum 3 gange af 5 timer.

"Nye læringsrum & Heltens rejse" - Holotropic Breathwork (HB) er en kraftfuld metode til selvudforskning, inspiration og heling, som integrerer indsigter fra moderne bevidsthedsforskning, antropologi, forskellige dybdepsykologier, transpersonlig psykologi, østlig spirituel praksis og verdens mystiske traditioner.

Hvem kan deltage:
Alle voksne der kan tale og forstår det danske sprog; dette værende; chefer, håndværkere, ledere, coaches, free agents, selvstændige erhvervsdrivende, kunstnere, skuespillere og alle kreative sjæle, vandbærere, nørder, jægersoldater og frømænd, menige som befalingsmænd, alle gode kvinder og mænd.

Tavshedspligt:
Der gøres opmærksom på, at der er tavshedspligt vedrørende viden om deltagerne.

Arranger selv en gruppe – eller I er en eksisterende gruppe i en virksomhed:
Send mail med navn, adresse og tlf. nr. til Christian Valentin Steffensen.
Mail: cvs@valentin-consult.dk eller ring Christian på mobil +45 4068 6015.