Dansk Institut for Psykoterapi

 

Velkommen !

Hjørnestenene i instituttets integrative og faglige orientering og praksis er; Gestalt-, Kunst-, Kropsterapi og Jungs dybdepsykologi, fødslens psykologi via Holotropic Breathwork og den Transpersonlige psykologi.

Vi er specialister i psykoterapi, coaching, recovery og supervision.

Enkesædet i Odsherred er Instituttet's hovedbase og vores kursusejendom.
Stedet er opbygget og indrettet specielt med det formål at skabe de allerbedste rammer for konsultation, recovery og kurser.

Dansk Institut for Psykoterapi tilbyder også i 2019 eksklusive forløb med individuel psykoterapi- og selvudviklingsforløb med fokus på dybere eksistentielle kerneproblematikker, traumer og behandling af stress.
Par og familier er også meget velkommen.

Essensen i vores terapeutiske tilgang er indeholdt i dynamikken i Real Human Resources, menneskets væren, valg og ansvarlighed - overfor sig selv og sin omverden.
Metoderne er fænomenologisk, erfaringsbaseret og oplevelsesorienteret.

“ Det intuitive sind er en hellig gave,
   Og det rationelle sind er en trofast tjener.
   Vi har skabt et samfund, der hylder tjeneren
                          og har glemt gaven .”
                         Albert Einstein, fysiker

“Det er viljen til at ville, der fostrer evnen til at kunne"
Kronprins FrederikEnkesædet / Herredet i Odsherred - Forår 2019