Dansk Institut for Psykoterapi

 

Velkommen hertil !

 Instituttet har i mere end 30 år haft undervisnings- og kursustilbud inden for; Integrativ Psykoterapi, uddannelse, efteruddannelse, ledertræning, coaching og supervision.

Hjørnestenene i instituttets integrative og faglige orientering og erfaringer er; Gestalt-, Kunst-, Kropsterapi og Jungs dybdepsykologi, fødslens psykologi og den Transpersonlige psykologi.

Vi er specialister i psykoterapi og supervision. Tilbyder individuel- og gruppefaglig supervision, psykoterapi- og udviklingsforløb med fokus på dybere eksistentielle kerneproblematikker, samspilsvanskeligheder med omverden og personlige kriser, angst, fobier og stress, misbrugs- og afhænighedsproblemer.

Essensen og i vores terapeutiske tilgang er indeholdt i Real Human Resource Dynamics - menneskets væren, valg og ansvarlighed - overfor sig selv og sin omverden.

 

Parkursus 2016/17

"At være mere tilfreds end utilfreds i sit parforhold" - er et godt udgangspunkt for et godt parforhold, livskvalitet og glæde